Attālinātā mācīšanās

Mācībspēki organizē mācību saturu un tiešsaistes platformas, un skolēnu ģimenes sniedz neatsveramu klātienes atbalstu mācībās. Latvijas izglītības sistēma pašlaik ir mūsu visu rokās, kad kopīgi uzņemamies atbildību par izglītības procesu un to, cik veiksmīgi tas noritēs. Ārkārtas situācija valstī ir parādījusi skolotāja milzīgo vērtību kā skolēnu, tā vecāku acīs, – tā projekta „Mācītspēks” digitālajā konferencē „Skolotājs: misija vai darbs?” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Digitālajā konferencē izglītības jomas pārstāvji un sabiedrībā zināmas personas diskutēja par pedagoga profesiju, tās iespējam un izaicinājumiem, ka arī par jauno skolotāju izglītības projektu „Mācītspēks”, kuram var pieteikties līdz 18. maijam.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska konferences laikā uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā skolotāja loma ir mainījusies un paredzams, ka tā turpinās mainīties. 2020.gada pavasaris to vēl paātrinās: „Šis Latvijas izglītībai ir iespēju laiks, lai veicinātu sadarbību dažādos līmeņos. Tāpat ir mainījusies skolotāju loma, tāpēc liela nozīme ir esošo un jauno skolotāju sagatavošanai – būtiski, ka mācībspēku rindās ir un klāt nāk profesionāli, augsti motivēti, uz attīstību vērsti skolotāji.”

Tam piekrīt arī Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Maija Kokare, norādot – Covid-19 un ārkārtas situācija valstī parādījusi, ka skolotājam jāspēj adaptēties pārmaiņām un turpināt nodrošināt kvalitatīvu izglītību arī neparedzamās un sarežģītās situācijās: „Dažādu jomu profesionāļi skolas vidē ienes daudz vērtību, zināšanu, prasmju – tas ir fakts. Savukārt pedagoģiskā meistarība palīdz saredzēt piemērotus veidus un paņēmienus, kā skolēniem palīdzēt to apgūt. Apvienojot abus šos aspektus, projektam „Mācītspēks” ir liels potenciāls, lai Latvijas skolas papildinātu ar lietpratīgiem skolotājiem, ko gaida gan izglītības sistēma, gan skolēni.”

Savukārt, atbildot uz konferences galveno jautājumu – skolotājs ir misija vai darbs, Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes jaunās studiju programmas „Skolotājs” direktore, rezumē, ka skolotājs ir gan misija, gan darbs: „Tas jāveic ar mirdzošām acīm un motivāciju, vēlmi pilnveidoties, bet nedrīkst aizmirst arī par sevi, savām interesēm un atpūtu. Labākie ir tie skolotāji, kas to ir iemācījušies sabalansēt un ik dienu ierodas skolā ar smaidu un misijas apziņu.”

Digitālā konferences ieraksts ir pieejamshttps://ej.uz/DigitalaKonference.

Konferences diskusijas bija īpaši veltītas dažādiem jomu speciālistiem, kuri apsver iespēju kļūt par skolotāju, piesakoties projektā „Mācītspēks”. Līdz šim interesi par projektu „Mācītspēks” izrādījuši 1540 cilvēki, savukārt atlasi uzsākuši jau 384 projekta kandidāti. Pieteikšanās jauno skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks” turpinās līdz 18. maijam vietnē www.macitspeks.lv.

 

Vairāk informācijas pielikumā.

Bildes no digitālās konferences: https://bit.ly/35TSD4M.


Skolas nosaukuma maiņa

Pamatojoties uz Bauskas novada Domes lēmumu 28.02.2019. prot. Nr.2., 16. p. "Par Bauskas novada speciālās izglītības iestādes "Pamūšas speciālā internātpamatskola"nosaukuma maiņu" no 01.03.2019. skolas nosaukums PAMŪŠAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA

 

Uzņemšanas / atskaitīšanas kārtība

 

Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā  pirmsskolā, 1.-9. klasēs un profesionālās pamatizglītības grupās. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

 

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:    

- skolas direktoram  adresēts iesniegums

- pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

- dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu)

- bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u)

- apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē)

 

Skolēnus  atskaita no skolas   Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,  pamatojoties uz pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vai pēc vecāku iesnieguma.

 

Izglītības iestādē ir savi īpašie piedāvājumi:

-      Neliels izglītojamo skaits klasēs

-      Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas

-      Pozitīvs mikroklimats skolā

-      Atbalsta personāla pieejamība

-      Uzturēšanās internātā

-      Bezmaksas pārvadājumi

-      Kvalitatīva ēdināšana. Atbalsta programmas “ Skolas auglis”, “ Skolas piens”

-      Mācību ekskursijas

-      Teātra, izrāžu un koncertu apmeklējumi

 
Copyright © 2024 Pamūšas speciālā pamatskola. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect