Lai vienmēr pār Pamūšu gaisma virmo,
Lai priecīgi sveicam ik saulstaru pirmo,
Ies gadi, dzīve tālāk sauks,
Bet skola vienmēr paliks draugs-
Kurš gaidīs ciemos, tad, kad sals,
Kad pietrūks stipru roku balsts!

 

                                 /Brigita Seškēna/

  

SVEICINĀTI PAMŪŠAS SPECIĀLĀS PAMATSKOLAS MĀJAS LAPĀ!

Ir veiksmīgi noslēdzies 2020./2021. mācību gads.

 

Par skolēnu uzņemšanu

2021./2022.mācību gadā !!!

  

Pamūšas speciālā pamatskola uzņem izglītojamos speciālās izglītības programmās (ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu)

Pirmsskolā:

 Speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

Speciālās pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911)

Pamatizglītības 1.-9.klasē:

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)

Profesionālās pamatizglītības programmā “Mājturība” ar kvalifikāciju “Mājkalpotājs”

Skola piedāvā arī internāta pakalpojumus. 

Lūdzam pretendentus savlaicīgi sazināties ar direktori (tālr. 29293844) vai direktores vietnieci (tālr. 26434214), lai vienotos par pieņemšanas laiku.

 

 

 
Copyright © 2021 Pamūšas speciālā pamatskola. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect